EESTI KARATE DO WADOKAI SELTS
 
                                                  VÖÖPRGORAMM  10.KYU – 1.DAN
                                                                   Tallinn 2019
 
 OHTSUKA-sensei tavatses öelda:
“Õppida budo’t tähendab õppida olema ilma võitlemata, õppida kaitsma lähedasi ning looma rahulikku maailma. See on budo – karate tee.“

“Kui
tahad saada vaid tugevaks võitlejaks, siis on parim – lihtsalt minna tänavale
ja kakelda. Dojo’s ei õpita võitma teisi, vaid õpitakse olema võitlemata. See
on elamisviis, kus päev päeva kõrval võideldakse iseendaga.”
Sensei
Fumio Sugasawa 5.dan
 
 
Nimi:.........................................................................
 
 
Klubi:........................................................................
 
 
 
 
 
SISUKORD
 
WADO-RYU AJALOOST………………………………............4
DOJO EESKIRI……………………………………………......5
VÖÖEKSAMI ÜLDPÕHIMÕTTED………………….................6
10. KYU………………………………………………………10
9. KYU………………………………………………………..11
8. KYU………………………………………………………..13
7. KYU………………………………………………………..15
6. KYU………………………………………………………..17
5. KYU………………………………………………………..18
4. KYU………………………………………………………..20
3. KYU………………………………………………………..22
2. KYU………………………………………………………..23
1. KYU………………………………………………………..24
1. DAN………………………………………………………..25
 
  
WADO-RYU AJALOOST
 
Wado-Ryu (wa = rahu/ harmoonia, do = tee/rada, ryu = koolkond/ stiil) ehk rahu tee koolkond on stiil, mille juured on klassikalises jaapani ju-jutsus ning vanas okinawa karates.
Koolkonna rajaja Ohtsuka Sensei oli lapsest saadik õppinud ju-jutsut. Harjutanud 24 aastat ja saavutanud 29-aastaselt oma koolkonna juhi astme, alustas ta okinawa karate harjutamist Gichin Funakoshi õpilasena. Ohtsuka poolt varem harjutatud ju-jutsu oli loomult pehme ja paindlik. Sellepärast oli tal raske mõista mõningaid okinawa karate tehnikaid, milles kasutati üpris palju jõudu. Õppides Funakoshi juures kümmekond aastat, arendas Ta, ühendades okinawa karate ja jaapani ju-jutsu põhimõtted ning tehnikad, stiili, mille nimeks tuli Wado.
Wado on stiilina eriti sügavasisuline ja selle õpetajad mainivad tihti, et Wado-Ryu on mõtleva inimese karate. Algajaile õpetatakse trajektoorilt pisut suuremaid ja lihtsamaid tehnikaid. Kui põhitõed on selged, muutuvad liigutused väiksemaiks ja nende taga peituv idee tuleb paremini esile. Mida kaugemale ja kõrgemale Wado-Ryu tehnikates arenetakse, seda pehmemaks ja “ju-jutsu’likumas” need muutuvad. Ohtsuka Sensei ise ei pidanudki Wado’t puhtalt karateks, kuigi see suuremalt jaolt karatest koosneb.
Wado-Ryu’s harjutatakse nii katasid kui vabavõitlust. Wado katad pole võib-olla pealtvaatajaile nii efektsed kui nt. Shotokan-stiili katad, kuid see johtub just koolkonna põhimõtteid järgivast jõu võimalikult otstarbekast ja efektiivsest kasutamisest. Pelk väline jõud ja enese näitamine ei ole tingimata tõhusate tehnikate garantii. Osava Wado-Ryu õpetaja esitatud tehnikad võivad küll näida pehmete ja lihtsatena, kuid on reaalses võitluses väga toimivad.
 
 
KARATE:
·         algab viisakusega
·         distsiplineerib vaimu ja keha
·         tugevdab iseloomu
·         propageerib austust
·         lõpeb viisakusega
·         tasakaalustab meelt “Wa no michi” (rahu tee)
Treeningul keskendu ainult karatele. Dojo pole koht, kus “õhtut veedetakse” ning õpilased kui ka külalised peavad austama karate-do eetikat.
 
DOJO EESKIRI
1. Ära hiline treeningule.
2. Sisenedes või väljudes Dojost tee kummardus.
3. Õpetaja puudumisel alustab treeningu läbiviimist vanim õpilane (kõrgeim vöö).
4. Kõik õpilased peavad järgima juhendaja juhtnööre.
5. Ehete jms. kandmine on ohutuse pärast keelatud.
6. Ükski õpilane ei tohi lahkuda treeningu ajal Dojost, Senseilt luba küsimata.
7. Kui õpilane on sunnitud treeningu pooleli jätma, peab sellest teatama Senseile.
8. Kui õpilasel tekib küsimus mõne tehnika, kombinatsiooni, kata jne. kohta, tuleks selle küsimusega kõigepealt pöörduda vanema (kõrgema vööga) õpilase poole (see aitab õpilastel arendada koostööd ning kindlustada oma teadmisi). Kui vastust tekkinud küsimusele ei saadud, võib küsida Sensei käest.
9. Karate-gid ei tohi kanda väljaspool Dojot (välja arvatud juhul, kui treeningud on õues või minnakse treeningule või tullakse treeningult).
  
VÖÖEKSAMI ÜLDPÕHIMÕTTED
 
Vööeksam on teadmiste, oskuste ja vilumuste kontroll. Vööeksamiks valmistumine ei ole lühiajaline tegevus, vaid nõuab õpilaselt pikaajalist ja järjekindlat harjutamist. Eksamil peab õpilane tundma oskussõnavara, tehnikaid, kombinatsioone, katasid ja kumited. Igal karatekal peab olema EKWS-i karatepass (alates 8.kyu-st), kuhu märgitakse õpilase vööeksamid, laagrid, võistlused ning muu organisatsiooniline tegevus.
  
Vööeksamile pääsemise tingimused
 
1. Kalendrikuu keskmine treeningtundide maht on 12 tundi.
2. Harjutaja tase on eksamiks valmis.
3. Harjutaja on ülesnäidanud tõsist suhtumist Karate-Do eetikasse, treeningutesse ja võtnud osa treeninglaagritest.
4. Ühtegi vööastet ei saa vahele jätta.
5. Noortele alla 15.eluaastat kehtivad vööde vaheastmed (MON-astmed kuni 5.kyu saamiseni).
6. Puuduvad võgnevused klubi ja EKWS ees.
7. Eksamile tuleb kaasa võtta täidetud registreerimisleht ja eksamitasu.
8. Eksami mittesooritamise korral eksamitasu ei tagastata.
9. Alates 5.kyu-st sooritatakse eksam EKWS Tehnilisele Komisjonile.
10. Musta vöö eksam sooritatakse JKF Wadokai nõuetele vastavale komisjonile.
 
 
Ettevalmistusaeg
vööeksamiks
 
Taotletav aste                                                   Ettevalmistusaeg  
10.kyu - valge
9.kyu – valge+kollane triip                                    3 kuud
8.kyu – kollane                                                           4 kuud
8.kyu mon – kollane oranž triip                          3 kuud
7.kyu – oranž                                                              4 kuud
7.kyu mon – oranž+roheline triip                      3 kuud
6.kyu – roheline                                                        5 kuud
6.kyu mon – roheline+must triip                       3 kuud
5.kyu – sinine                                                             5 kuud
4.kyu – violetne                                                         6 kuud
3.kyu – pruun                                                             6 kuud
2.kyu – pruun                                                             6 kuud
1.kyu – pruun                                                             6 kuud
1.dan – must                                                               6 kuud
 
 
EKWS-I vööastmete värvid
 
10. kyu                         VALGE  – ALGAJA VÖÖASTE
9. kyu                           VALGE + KOLLANE TRIIP
8. kyu                           KOLLANE
7. kyu MON                KOLLANE + ORANŽ TRIIP
7. kyu                           ORANŽ
6. kyu MON                ORANŽ + ROHELINE TRIIP
6. kyu                           ROHELINE
5. kyu                           SININE
4. kyu                           VIOLETNE
3. kyu                           PRUUN
2. kyu                           PRUUN
1. kyu                           PRUUN
1. dan                           MUST
 
 

 
10. KYU – ALGAJA-ALUSTAJA VÖÖ
 
9. KYU – VALGE VÖÖ KOLLASE TRIIBUGA
 
DACHIWAZA
Musubidachi  
Youi/Hachijidachi        
Zenkutsudachi
TSUKIWAZA Naihanchidachi)
Sonoba Zuki - Chudan/Jodan
UKEWAZA (Hachijidachi/Naihanchidachi)
Jodan Uke
KERIWAZA
Maegeri Chudan (Heisokudachi)
RENRAKU WAZA
Jodanuke – Gyakuzuki Chudan (Astumisega taha)
UKEMIWAZA
Kõva Maeukemi (ette)
Kõva Ushiroukemi (taha)

 
8. KYU  KOLLANE
 
IDO KIHON & TSUKIWAZA
Junzuki
Gyakuzuki
KERIWAZA
Maegeri Chudan (Hanmigamae)
Mawashigeri
Chudan (Hanmigamae) 
UKEWAZA
Gedan Barai (Naihanchidachi)
Sotouke Chudan/Jodan (Naihanchidachi)
Uchiuke Chudan/Jodan (Naihanchidachi)
RENRAKU WAZA
Sotouke chudan – Gyakuzuki (Hachijidachist astumisega tagasi)
Maegeri Chudan – Gyakuzuki (Hanmigamae)
IPPON KUMITE
Ipponme (nr 1)
KATA
Kihon Kata
UKEMIWAZA
Maeukemi (ette)
Ushiroukemi (taha)
 
7. KYU MON KOLLANE VÖÖ ORANZI TRIIBUGA 
DACHIWAZA
Shikodachi
Nekoashidachi
TSUKIWAZA
Kette Junzuki
Tatezuki (Naihanchidachi)
UKEWAZA
Otoshiuke (Shikodachisse; astumisega küljele)
KERIWAZA
Surikomi Maegeri Chudan (Hanmigamae)
RENRAKU WAZA
Mawashigeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
IPPON KUMITE
Nihonme (nr 2)      
KATA
Pinan Nidan
UKEMIWAZA
Yokoukemi (küljele kükist/püsti)
 
 
7. KYU ORANŽ 
IDO KIHON & TSUKIWAZA
Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki
Tatezuki (Naihanchidachi)
Yokoempi (Hachidachist Shikodachisse külje peale)
UKEWAZA
Otoshiuke (Hachidachist Shikodachisse külje peale)
Shutouke (Hanmi Nekoashidachist astumisega ette)
KERIWAZA
Surikomi Maegeri Chudan (Hanmigamae)
Yoko Sokutogeri Gedan (Hachijidachist külje peale)
RENRAKU WAZA
Maegeri – Junzuki Jodan
Mawashigeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
IPPON KUMITE
Nihonme (nr 2)    
Sanbonme (nr 3)
KATA
Pinan Nidan
UKEMIWAZA
Yokoukemi
 
 
6. KYU MON ORANŽ VÖÖ ROHELISE TRIIBUGA
 
TSUKIWAZA 
Junzuki no Tsukkomi
Nukite (Zenkutsudachi)
Tetsuiuchi (Naihanchidachi)
UKEWAZA
Hijiuke Chudan (Hachijidachist Shikodachisse asstumisega taha)
KERIWAZA
Sokutogeri Chudan (Hanmigamae)
RENRAKU WAZA
Maegeri Chudan – Sokutogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
IPPON KUMITE
Yonhonme (nr 4)
KATA
Pinan Shodan
JI YU KUMITE 

 
6. KYU ROHELINE

IDO KIHON & TSUKIWAZA
Junzuki No Tsukkomi
Tobikomizuki
Tetsuiuchi(Naihanchidachi)
Nukite (Zenkutsudachi)
Urakenuchi(Naihanchidachi)
UKEWAZA
Hijiuke Chudan (Hachijidachist Shikodachisse asstumisega taha)
Sukuiuke (Hanmigamae)
KERIWAZA
Surikomi Mawashigeri Chudan (Hanmigamae)
Ushirogeri Gedan   (Hanmigamae)
RENRAKU WAZA
Maegeri Chudan – Sokutogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Gedan – Gyakuzuki Chudan
IPPON KUMITE
Yonhonme (nr 4)
Gohonme (nr 5)  
KATA
Pinan Shodan
Pinan Sandan
OHYO GUMITE
Ipponme (nr 1)
JI YU KUMITE

5. KYU SININE

IDO KIHON & TSUKIWAZA
Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki
Kette Junzuki no Tsukkomi
Tobikomizuki
Urazuki (Naihancidachi)      
Shutouchi (Naihancidachi)
KERIWAZA
Sokutogeri Chudan
Ushirogeri Chudan
RENRAKU WAZA
Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Hiza – Gyakuzuki Chudan
Maegeri Chudan - Sokutogeri Fumikomi – Gyakuzuki Jodan
KATA
Pinan Yondan
IPPON KUMITE
Ropponme (nr 6)
SANBON GUMITE
Chudan Soto Uke & Uchi Uke
Maegeri Uke Ipponme (nr 1)
OHYO GUMITE
Nihonme (nr 2)
JI YU KUMITE

4. KYU VIOLETNE
IDO KIHON & TSUKIWAZA
 • Junzuki
 • Gyakuzuki
 • Gyakuzuki
  no Tsukkomi
 • Tobikomi-Nagashizuki
 • Kagizuki
  (Naihancidachi)
 •  
 • KERIWAZA
 • Uramawashigeri
  Chudan/Jodan
 •  
 • RENRAKU WAZA
 • Maegeri
  Chudan – Sokuto Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
 •  
 • KATA
 • Pinan
  Godan
 •  
 • IPPON KUMITE
 • Nanahonme (nr 7), Happonme (nr 8)
 •  
 • SANBON GUMITE
 • Jodan Uke Ipponme (nr 1) 
 • Maegeri Uke Nihonme (nr 2)
 •  
 • OHYO GUMITE
 • Sanbonme
  (nr 3)
 
 • JI YU
  KUMITE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 3. KYU 
Pruun
1.aste
 •  
 • IDO KIHON &
  TSUKIWAZA
 • Junzuki,
  Kette Junzuki
 • Gyakuzuki,
  Kette Gyakuzuki
 • Junzuki
  no Tsukkomi, Kette Junzuki no Tsukkomi
 • Gyakuzuki
  no Tsukkomi, Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
 • Tobikomizuki
 • Tobikomi-Nagashizuki
 • Haitouchi
  (Naihanchidachi)
 •  
 • KERIWAZA
 • Mikatzukigeri
  
 •  
 • RENRAKU WAZA
 • Maegeri
  Chudan – Nagashizuki Jodan – Gyakuzuki Chudan – Mawashigeri Chudan
 •  
 • KATA
 • Kushanku
 •  
 • SANBON GUMITE
 • Jodan Uke Nihonme (nr 2), Sanbonme
  (nr 3) 
 • Maegeri Uke Sanbonme (nr 3), Yonhonme
  (nr 4)
 •  
 • OHYO
  GUMITE
 • Gohonme (nr 5), Ropponme (nr 6)
 •  
 • KIHON
  GUMITE
 • Ipponme (nr 1)
 •  
 • JI YU
  KUMITE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2. KYU
Pruun
2.aste
 •  
 • IDO KIHON &
  TSUKIWAZA
 • Junzuki,
  Kette Junzuki
 • Gyakuzuki,
  Kette Gyakuzuki
 • Junzuki
  no Tsukkomi, Kette Junzuki no Tsukkomi
 • Gyakuzuki
  no Tsukkomi, Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
 • Tobikomizuki
 • Tobikomi-Nagashizuki
 • Empiring - Mae Empi Chudan (Hachidachi; ette) - Yoko Empi Chudan
  (slaidinguga küljele) – Ushiro Empi Chudan (paigal; taha) – Age Empi (paigal;
  üles) - Otoshi Empi (alla Shikodachisse)
 •  
 • KERIWAZA
 • Nidan
  Geri Jodan
 •  
 • RENRAKU WAZA
 • Surikomi
  Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Mawashigeri Chudan
 •  
 • KATA
 • Naihanchi
 • Seishan 
 •  
 • SANBON GUMITE
 • Jodan Uke Yonhonme (nr 4) 
 • Maegeri Uke Gohonme (nr 5), Ropponme
  (nr 6)
 •  
 • OHYO GUMITE
 • Nanahonme (nr 7),
  Happonme (nr 8)
 •  
 • KIHON GUMITE
 • Nihonme
  (nr 2)
 •  
 • JI YU
  KUMITE
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1. KYU
 • Pruun
  3.aste
 •  
 • IDO KIHON &
  TSUKIWAZA
 • Junzuki,
  Kette Junzuki
 • Gyakuzuki,
  Kette Gyakuzuki
 • Junzuki
  no Tsukkomi, Kette Junzuki no Tsukkomi
 • Gyakuzuki
  no Tsukkomi, Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
 • Tobikomizuki
 • Tobikomi-Nagashizuki
 • Shuteiuchi
  (Naihanchidachi)
 •  
 • KERIWAZA
 • Tsugiashi
  Sokutogeri Chudan
 •  
 • RENRAKU WAZA
 • Junzuki
   – Renzuki Chudan – Maegeri Chudan –
  Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
 •  
 • KATA
 • Chinto
 •  
 • OHYO GUMITE                                       
 • Paaritud numbrid (1,3,5,7) või paarisnumbrid (2,4,6,8)
 •  
 • KIHON
  GUMITE
 • Sanbonme (nr 3)
 
 • JI YU
  KUMITE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1.DAN
Must
 •  
 • IDO KIHON &
  TSUKIWAZA
 • Junzuki,
  Kette Junzuki
 • Gyakuzuki,
  Kette Gyakuzuki
 • Junzuki
  no Tsukkomi, Kette Junzuki no Tsukkomi
 • Gyakuzuki
  no Tsukkomi, Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
 • Tobikomizuki
 • Tobikomi-Nagashizuki
 •  
 • KATA
 • Pinan Yondan
 • Kushanku
 •  
 • KIHON
  GUMITE
 • Ipponme (nr 1), Nihonme (nr 2)
 •  
 • JI YU
  KUMITE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •